Dalmose kommer på EU-landkortet

Anahita Lalfam fra Dalmose er netop udvalgt til at deltage i Young LEADER Forum i Finland fra den 11.- 13. juni. Det er et internationalt EU-træf nord for Helsinki for unge fra landdistrikterne fra hele EU.  Anahita er udpeget til at deltage, og er med som den eneste unge deltager fra Danmark. Hun kommer fra Ungegruppen i Dalmose og har været en af de bærende, unge kræfter i udviklingen af Ungdommens Idrætssted. ”LEADER” er de principper, som også LAG’erne arbejder ud fra, og som bl.a. handler om lokal forankring, samarbejde og om at skabe levedygtige indsatser nedefra. Det har Anahita i høj grad erfaring med gennem Dalmose-projektet.

Det er første gang Young LEADER Forum afholdes, og eventen samler udpegede unge fra hvert EU-land for at høre deres perspektiver for udvikling af landdistrikterne baseret på LEADER-principperne. Træffet skal også resultere i dannelse af et internationalt, ungt LEADER-fællesskab. EU CAP Network arrangerer den internationale konference og står også bag andre aktiviteter for LAG’erne i Europa. CAP står for Common Agriculture Policy, som er betegnelsen for EU’s fælles landbrugspolitik. Eventen er del af en indsats for at sætte fokus på unge og landdistrikter i EU.