LAG/EU Tilskud FAQ

Find svar på udvalgte spørgsmål her på siden.

Ja, ved LAG-projekter skal du fremskaffe et tilbud for hver udgiftspost på 50.000 kr. eller derover og to tilbud ved udgift på 300.000 kr, eller derover. Dette er for at kunne dokumentere rimelige priser. Det kan også være at vise en pris fra en hjemmeside. Ved anlægsprojekter på 300.000 kr. eller derudover skal du også følge tilbudsloven. Det betyder bl.a., at du skal fremsende underhåndsbud, når du beder om at få udbetalt pengene. Det er en god ide at orientere sig om reglerne tidligt i processen.

Medfinansieringen på de 50 % skal ikke nødvendigvis være på plads, når du ansøger. Men jo mere du kan vise, at det er sandsynligt, at du skaffer medfinansieringen, jo bedre. For så er er der også større sandsynlighed for, at projektet lykkes i den sidste ende. Så start i god tid med at finde medfinansiering.

Ja, det kan du faktisk godt. Mange fonde giver ikke direkte til virksomheder, men LAG-midler kan gives til et udviklingsprojekt i virksomheden eller opstart af en ny virksomhed, men dog ikke til drift. Der er dog forskellige regler, der gælder. F.eks. kan man ikke få støtte til virksomhedsejerens egen løn.

Du får først udbetalt pengene, når du har lavet regnskab og slutrapport, og det er blevet godkendt af det nationale LAG-sekretariat, der også udbetaler pengene. (Dog kan virksomheder, der får støtte på 200.000 kr. og derover, få udbetalt i rater). Hvis du søger som forening til et almennyttigt projekt, kan du søge kommunen om mellemfinansiering.

LAG Slagelse råder hvert år over lidt over en million kr. i EU-midler, men dertil kommer tilbageløbsmidler fra projekter, hvor ikke alle midler er blevet brugt. Dertil kommer penge uddelt gennem KVIK-puljen.

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte:

Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder