Bestyrelsen

Bag foreningen LAG Slagelse står en bestyrelse på 13 personer, alle bosat i Slagelse Kommune. Medlemmerne repræsenterer forskellige fagområder og interessegrupper som f.eks. erhverv, foreninger og lokale borgere. Blandt de 13 er to medlemmer udpeget af Slagelse Kommune og et medlem udpeget af Region Sjælland.

I øjeblikket består bestyrelsen af følgende personer:

”Jeg er i LAG Slagelse, fordi…”

Niels Jørgensen der er medlem af bestyrelsen

Formand

Niels Jørgensen

”Jeg repræsenterer erhverv i LAG’ens bestyrelse, men bosætning, attraktive leveforhold og erhverv hænger sammen, når vi taler udvikling af vores landdistrikter. Der skal tænkes i nye baner, og initiativerne skal komme fra de lokale. Det støtter jeg op om ved at være en del af LAG Slagelse.”

Anette Petersen der er medlem af bestyrelsen

Næstformand

Anette Petersen

“Jeg sidder i LAGs bestyrelse som borgerrepræsentant. Jeg er særlig optaget af fortsat aktiv udvikling af landdistrikterne i hele Slagelse Kommune, at understøtte innovation for vores borgere, unge som ældre, samt at skabe opmærksomhed om kommunen og dermed tiltrække nye borgere og flere turister. ”

Troels Stilling Stensballe der er medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Troels Stilling Stensballe

“Jeg er i LAG bestyrelsen, fordi fokus på landudvikling og borgerdreven innovation gør en forskel. Jeg ønsker at bidrage aktivt til understøttelse af gode projekter, til gavn for udvikling af vores aktive landsbyer og landområder.”

Bestyrelsesmedlem

Jeppe Pers

“Jeg er en del af LAG Slagelse for at støtte de mange lokale kræfter, der tager ansvar for at fremme det gode liv på landet. De rette rammer for vores foreninger og fællesskaber, men også adgang til vild natur og gode transportmuligheder, støttes bedst gennem strategiske bevillinger til borgernære projekter og initiativer.  

Søren Nilsen der er medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Søren Nielsen

“Jeg repræsenterer idrætsforeningerne som medlem af Slagelse Idræts Råd. Jeg ønsker med LAG-midler at skabe de bedste rammer for landområderne i Slagelse Kommune.”

Thomas Vesth der er medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Thomas Vesth

“Jeg sidder i bestyrelsen udpeget af Region Sjælland. Det er spændende at følge de lokale initiativer og støtte de bedste. Men også imponerende at se civilsamfundets store arbejde for at skabe et bedre samfund.”

Mie Danielsen der er medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Mie Danielsen

“Turisme er et stort indsatsområde i LAG Slagelse og fordi jeg til daglig arbejder med netop turisme. At kunne kombinere min erfaring fra jobbet med en bestyrelsespost i LAG giver god mening og mig værdi. Der er masser af både muligheder, udviklingspotentiale og ikke mindst dygtige mennesker rundt om i Slagelse Kommune. At være en del af dét fællesskab, hvor vi alle arbejder for at gøre en forskel – er rigtig stærkt.”

Bolette Trier der er medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Bolette Trier

“Jeg har valgt at stille op til LAG Slagelse, som borgerrepræsentant, da jeg synes, det er spændende at få indblik i og mulighed for at støtte mange af de rigtig gode initiativer og ideer, der popper op ude i alle vores mindre byer og landdistrikter her i Slagelse Kommune.”

Louise Hauge Gliese der er medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Louise Hauge Gliese

“Jeg er en del af LAG Slagelse, fordi jeg synes, de lokale initiativer skal fremmes og hjælpes. Det er lokalt, at de bedste ideer udvikler sig, og det er også lokalt, at de lever bedst. Ved at sidde i bestyrelsen for LAG Slagelse håber jeg at være med til at støtte de lokale fællesskaber.”

Kai Jespersen der er medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Kai Jespersen

“Jeg er i LAG Slagelse, fordi jeg som landmand har interesse for natur og det gode liv på landet. LAG Slagelse understøtter bl.a. disse vigtige interesseområder. Derudover kan landbruget tilbyde erhvervsmuligheder i de overflødige bygninger, der er på mange gårde, og som dermed kan skabe arbejdspladser på landet.”

Stine Søgaard der er medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Stine Søgaard

“Som repræsentant for Slagelse Byråd, hvor jeg bl.a. er formand for Teknik, Plan og Landdistriktsudvalget, har jeg naturlig interesse i at fremme vækst og bosætning i hele kommunen.”

Unni Oldenburg der er medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Unnie Linette Brown Oldenburg

“Jeg er i LAG Slagelse, fordi vi skal have en kommune i udvikling, og så skal kommunen være et rart sted at leve. En stor del af vores samlede kommune består af landområder, og jeg vil gerne være med til at sikre, at der fortsat er liv og udvikling i landområderne. Hvis ikke vi giver landområderne det fokus, de fortjener, så vil flere og flere søge ind til de større byer.”

Steen Olsen der er medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Steen Olsen

“Jeg er med i LAG Slagelse for at medvirke til sammenhæng og udvikling mellem mine bestyrelsesarbejder i Slagelse kommune samt bestyrelsesarbejder i øvrigt.”

Midlertidigt billede til bestyrelsesmedlemmer

Suppleant

Jeppe Pers

Midlertidigt billede til bestyrelsesmedlemmer

Suppleant

Jens Christian Eskjær Jensen

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte:

Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder