Søg om LAG/EU tilskud

Søg om tilskud

Du skal anvende et elektronisk ansøgningsskema, som er lavet af det nationale LAG-sekretariat. Det finder du her på siden livogland.dk hvor der også er en detaljeret projektvejledning i, hvad der støttes.

Aktuelle frister

I 2023 er der to ansøgningsfrister: D. 30 maj og d. 31. august 2023.

Ansøgningsproces

Når du har sendt ansøgningen ind elektronisk, kontakter vi dig for at gennemgå ansøgningen sammen eller måske få uddybet noget. Derefter vurderer bestyrelsen for LAG Slagelse din ansøgning og beslutter, om de vil indstille projektet til støtte. Bestyrelsen giver projekterne points ud fra de enkelte kriterier og hvert projekt opnår dermed en samlet score. De projekter, der har scoret højest i en ansøgningsrunde, kan indstilles til tilskud. Det er op til bestyrelsen, om de skal indstilles til et lavere beløb, end der er søgt om.

Hvis projektet indstilles til støtte, betyder det, at sendes ansøgningen videre til det nationale LAG-sekretariat, som laver en legalitetskontrol og afgør endeligt, om projektet skal have et tilskud.  Der kan nemt gå 5 måneder fra ansøgningsfristen og til LAG-Sekretariatet har godkendt projektet.

Projektet må ikke være fysisk afsluttet eller fuldt ud gennemført, før ansøgningen indsendes. Det må heller ikke være påbegyndt før den 1. januar 2023.

Du er velkommen til at kontakte Koordinator Anne Mette Christiansen på info@lagslagelse.dk for vejledning, og vi opfordrer til, at dette sker i god tid inden ansøgningsfristen. Ring gerne, inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema Vurdering af projekter

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte:

Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder