Søg om LAG/EU tilskud

Søg om tilskud

Du skal anvende et elektronisk ansøgningsskema, som er lavet af det nationale LAG-sekretariat. Det finder du her på siden livogland.dk hvor der også er en detaljeret projektvejledning i, hvad der støttes.

Aktuelle frister

For uddeling af 2024-midler er der tre ansøgningsfrister: den 1. december 2023, den 5. april 2024 og den 19. august 2024. Som det ser ud nu, er der dog ikke flere midler tilbage til 2. og 3. ansøgningsrunde. Hvis der kommer tilbageløbsmidler, så der er midler at søge vil det fremgå her. Det forventes, at der bliver første ansøgningsfrist for 2025-midlerne den 1. december, og vi anbefaler, at man gå går i dialog med LAG Slagelse i god tid forinden om projektideen.

Ansøgningsproces

Når du har sendt ansøgningen ind elektronisk, kontakter vi dig for at gennemgå ansøgningen sammen eller måske få uddybet noget. Derefter vurderer bestyrelsen for LAG Slagelse din ansøgning og beslutter, om de vil indstille projektet til støtte. Bestyrelsen giver projekterne points fra 1-5 ud fra de enkelte kriterier og hvert projekt opnår dermed en samlet score på max 50 points. De projekter, der har scoret højest i en ansøgningsrunde, kan indstilles til tilskud.

Hvis bestyrelsen beslutter at reducere den indstillede sum i forhold til det ansøgte beløb, følger summen det opnåede antal points, således at de projekter, der har fået flest points, indstilles til den største sum osv. Ved lighed i antal points mellem to projekter, vælger bestyrelsen enten at indstille til den samme sum eller at reducere det ansøgte beløb med samme procent.

Hvis projektet indstilles til støtte, betyder det, at sendes ansøgningen videre til det nationale LAG-sekretariat, som laver en legalitetskontrol og afgør endeligt, om projektet skal have et tilskud.  Der kan nemt gå 5 måneder fra ansøgningsfristen og til LAG-Sekretariatet har godkendt projektet.

Projektet må ikke være fysisk afsluttet eller fuldt ud gennemført, før ansøgningen indsendes. Det må heller ikke være påbegyndt før den 1. januar 2023.

Du er velkommen til at kontakte Koordinator Anne Mette Christiansen på info@lagslagelse.dk for vejledning, og vi opfordrer til, at dette sker i god tid inden ansøgningsfristen. Ring gerne, inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema Vurdering af projekter

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte:

Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder