Undervejs i projektet

Tilsagnsbrev fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Du får et brev fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, når dit projekt er blevet endeligt godkendt. Det er vigtigt, at du nærlæser dette brev og løbende holder dig ajour med om du opfylder betingelserne. I brevet står der, hvor mange penge, du vil få i støtte, eller rettere sagt, hvor stor en procentdel af det, du har søgt om, du kan få tilskud til. Og der står helt præcist, hvad du får støtte til. Det er vigtigt, at du holder dig til det, som du har fået tilsagn om. Hvis du har ændringer i dit projekt, skal du søge om at få godkendt ændringen inden du foretager den. Hvis du f.eks. har fået tilskud til et køleskab og i stedet vil købe en ovn, skal du søge om tilladelse til at få tilskud til ovnen i stedet. Du skal også være særlig opmærksom på i god tid at søge forlængelse af dit projekt, hvis det bliver forsinket.

Hold styr på dokumentationen

Du kan få udbetalt dit tilskud, når du er helt færdig med dit projekt og har indsendt din udbetalingsanmodning. Sørg for fra starten af at orientere dig i vejledningen om, hvilke krav, der stilles til dokumentation. Det er f.eks. vigtigt, at der står bestemte oplysninger på fakturaerne i sit projekt, og at du kan vise dokumentation for overførsel af penge til leverandøren. Sørg for at lave en god praksis for dette fra starten af.

Anlægsprojekter

Hvis du laver et anlægsprojekt på over 300.000 kr. er det særlig vigtigt at overholde tilbudsloven. Det betyder bl.a. at du skal sende underhåndsbud til min. to leverandører, inden du går i gang. Det er ikke det samme som det krav, som der er om at vise dokumentation på rimelige priser på udgifter på 50.000 kr. eller derover. Dokumentationen for overholdelse af tilbudsloven skal først sendes, når du til sidst sender din udbetalingsanmodning, men det er vigtigt, at du undervejs følger reglerne og orienterer dig i vejledningen.

søg om LAG/EU tilskud find svar i faq

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte:

Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder