Relevante fonde

Her er eksempler på fonde, som måske er relevante for dit projekt. Vær opmærksom på, at LAG/EU-midlerne ikke kan kombineres med andre EU-midler.

Fundraising tips

Landdistriktspuljen i Slagelse Kommune
Mindre projekter i landdistrikterne i Slagelse Kommune

Landdistriktspuljen i Slagelse Kommune
Mindre projekter i landdistrikterne i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune Idræts- og Fritidspulje
Støtte til f.eks. etablering af faciliteter

Slagelse Kommunes pulje til kulturelle formål
Støtte til kulturelle aktiviteter. 

Realdania
Mest inden for det byggede miljø. Afholder løbende forskellige kampagner. 

Lokale- og anlægsfonden
F.eks. opholdsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.

Friluftsrådet
Støtter aktiviteter som fremmer befolkningens naturforståelse og muligheder for et aktivt friluftsliv.

Spar Nord Fonden 
Bl.a. foreningsliv og sociale og kulturelle formål.

Trelleborgfonden 
Bl.a. aktivering af unge, aktiviteter af kulturel karakter, videreudvikling af fællesskaber og foreninger.

Sydbank Fonden
Støtte til kulturelt og folkeligt arbejde.

Innovationsfonden
Investering i iværksættere og virksomheder.

Vækstfonden
Støtte til virksomheder.

Velux Fonden – Aktive Ældre
Projekter, hvor seniorer påtager sig en aktiv rolle. Velux Fonden har også andre puljer.

Nordea Fonden
Støtter projekter, der fremmer det gode liv i relation til sundhed, motion, natur og kultur mm.

DIF- og DGIs Foreningspulje
Støtte til aktiviteter og faciliteter under foreningsidrætten.

Tidligere støttede projekter

Besøg arkivet

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte:

Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder