Pyloner i Sørbymagle

ANSØGER:
Sørbymagle Brugsforening

TILSKUD:
100.000 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

Upload Image...

Sørbymagle Brugsforening har fået midler til pyloner og skilte, der skal synligøre lokalområdets tilbud i såvel forenings- som erhvervsregi. Projektet skal være med til at udvikle samarbejdet mellem de lokale aktører.

TEMA: Udvikling af virksomheder