Udviklingsstrategi

LAG Slagelse har i 2022 lavet en udviklingsstrategi, som er grundlag for bestyrelsens beslutning om, hvilke projekter, der skal have støtte. Strategien dækker den nuværende EU-programperiode, som går fra 2023-2027. I strategien er der først en analyse af potentialet for udvikling i vores geografiske område og derefter en uddybning af mål og indsatsområder.

Downloade strategien

Mål i udviklingsstrategien

Vision
Med afsæt i de lokale kræfter og med nye samarbejder som vejen til levedygtighed og nytænkende løsninger, skaber vi vækst og det gode liv på landet.

Indsatsområder
LAG Slagelses strategi har overordnet to indsatsområder: ”Erhverv” og ”Forbedring af rammevilkår” i landdistrikterne. Under ”Erhverv” er det endelige mål at skabe vækst og arbejdspladser i landområderne. Under ”Forbedring af rammevilkår” er det endelige mål at skabe attraktive levevilkår i landområderne og dermed styrke bosætningen i landområderne. Med bosætning forstår vi tilflytning og fastholdelse af beboere.

Indsatsområder

Erhverv

  • Støtte til projekter, der skaber nye arbejdspladser og vækst gennem etablering af nye virksomheder eller udvikling af nye tiltag i eksisterende virksomheder, f.eks. udvikling af nye produkter.
  • Støtte til f.eks. projekter med relation til turisme, erhvervsaktiviteter generelt og i kystnære områder, lokale fødevarer, nye digitale løsninger (f.eks. E-handel) eller iværksætteri, der involverer unge. Det kan også være projekter, der har fokus på bæredygtighed og grøn omstilling ved at udvikle nye grønne løsninger eller indtænke det i projekterne.
  • Støtte til projekter, der skaber nye arbejdspladser og vækst gennem nye samarbejder. F.eks. gennem netværksdannelse, lokalt samarbejde mellem virksomheder om fælles løsninger eller på tværs af fagområder, institutioner eller geografi.
  • Støtte til projekter, der på en ny måde involverer samarbejde mellem uddannelse og erhverv, f.eks. med mere kontakt mellem unge og erhvervslivet, så der målrettet kan etableres konkrete uddannelsesplaner for unge i virksomherne.

Forbedring af rammevilkår i landdistrikterne

  • Støtte til etablering af nye aktiviteter og faciliteter, der skaber nye oplevelser med relation til kultur, fritid, idræt og outdoor/natur og dermed styrker bosætningen i landområderne. F.eks. etablering af faciliteter, der bygger på nye samarbejder, indtænker flere forskellige typer af aktiviteter og brugere eller udnytter eksisterende rammer på en ny måde, f.eks. udnyttelse af forladte områder eller bygninger. Det kan være etablering af nye events, hvis de er tilbagevendende over længere tid.
  • Støtte til projekter, der styrker bosætningen ved at have fokus på udvikling af det gode liv på landet. Det kan f.eks. være udvikling af nye fællesskaber og sociale relationer, mental sundhed, samt nye mødesteder. Nye aktiviteter for og af unge med fokus på deres trivsel, eller nye samarbejder på tværs af organisationer eller geografi, f.eks. udover kommunens grænser. Endvidere nye vedvarende aktiviteter, der skaber gode forhold for indpendlere og deres familier.
  • Støtte til projekter, der styrker udvikling af foreningsliv og frivilliges engagement, f.eks. gennem projekter, der arbejder med nye metoder for vidensdeling og inspiration eller som har fokus på fundraising, projektstyring,organisering og rekruttering af frivillige.
  • Støtte til projekter, der styrker bosætning ved at skabe nye grønne løsninger, indtænker grønne løsninger i projekter eller har fokus på bæredygtighed. F.eks. etablering af nye, varige, fælles grønne løsninger som  bofællesskaber, fællesspisninger, fælles transport, fælles energisystemer eller andre initiativer med relation til deleøkonomi. Eller genanvendelse eller brug af forladte steder til nye formål.
  • Støtte til projekter, der giver ny adgang til natur. F.eks. nye stier, ny formidling af natur, nye natursociale eller andre aktiviteter der fremmer bosætning gennem nye tiltag i relation til biodiversitet.

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte:

Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder