Elmotor til M/S Bien

ANSØGER:
FGU Syd og Vestsjælland

TILSKUD:
360.625 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

Træ-veteranskibet M/S Bien der ligger på kajen klar til renovering

Træ-veteranskibet M/S Bien, der er fra 1898 og under renovering på skibsværftet på FGU Syd og Vestsjælland i Korsør skal gøres grøn og bæredyg-tig med en elmotor.

”Med projektet vil vi afdække potentialet for elmotor i historiske træskibe som et alternativ til f.eks. Power2X. Projektet er unikt i den forstand, at det er første gang, en elmotor installeres i forbindelse med renovering af et historisk træskib, der normalt drives med en dieselmotor. Derfor vil projektet i sig selv være både fagligt og folkeligt interessant og bidrage positivt til at gøre opmærksom på Korsørs maritime profil. Men el som drivkraft er også rele-vant i forbindelse med f.eks. sejlads for turister og skoleklasser, da støj og lugtgener fjernes.”

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur-og fritidsoplevelser