En by i byen

ANSØGER:
Dalmose Skole

TILSKUD:
27.650 kr.

ORDNING:
KVIK-pulje

Folk samlet i gården på Dalmose Skole

Der opføres “en by” på skolen med stande og butikker i samarbejde med det lokale erhvervsliv. På den måde skabes der et tættere bånd mellem virksomheder og skole, og eleverne lærer virksomhedernes hverdag at kende på en ny måde.

”Alle lærere på Dalmose Skole deltog entusiastisk med gode ideer samt en positiv tilgang til projektet. Vi fik på kort tid stablet et godt projekt på benene, som inkluderede erhvervsdrivende i Dalmose by. Projektet kunne give byens borgere og erhvervs-drivende en ide om, hvad skolen og eleverne kunne byde på. Konkret er der kommet et nært samar-bejde med den lokale Brugsforening, der leverer overskudsvarer til skolens køkken. Undervisningen i hjemkundskab får således ekstra varer at arbejde med, og eleverne lærer noget om konservering og opbevaring af madvarer.”

TEMA: Samarbejde på tværs i lokalsamfundet