Fazade montage og produktion

ANSØGER:
Fazade

TILSKUD:
464.487 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

6 mænd står samlet foran maskine og materialer

Virksomheden Fazade, der producerer og samler indviduelle facadeløsninger, vinduer og døre til især større bygninger, har fået støtte til at opstarte en ny produktionsenhed på Glasværket ved Korsør Havn. Pengene er gået til inventar og de avancerede maskiner.

”Vi kan levere nogle helt individuelle og særlige facadeløsninger, som andre ikke kan levere. Og så står vi for produkter af særlig høj kvalitet og holdbarhed. Vi er glade for at få gode faciliteter og medarbejdere. Med den her placering i Korsør kan vi være med til at styrke lokalsamfundet. Og placeringen er rigtig god i forhold til infrastrukturen og vores marked”.

TEMA: Udvikling af virksomheder