Kunst og Kirker

ANSØGER:
Slagelse Turistforening

TILSKUD:
35.500 kr. + 40.938 kr.

ORDNING:
KVIK-pulje

Kunstværk udstillet i kirke

Slagelse Turistforening har fået støtte til at etab-lere en ny kunstevent i kirkerne i landområderne i november måned. I samarbejde med de lokale menighedsråd, bliver der i kirkerummene udstillet kunstværker lavet af kunstnere udefra. Senere blev forsøg med buskørsel til kirkerne støttet.

”Projektet med deltagelse af 10 kirker og 21 professionelle kunstnere, hvoraf en kom fra Holland, forløb særdeles tilfredsstillende, og langt over hvad Slagelse Turistforening turde håbe på. Udstillingen blev besøgt af ca. 2.800 gæster i de forskellige kirker over de 2 dage. Både besøgende og repræsentanter for de forskellige kirker samt kunstnere, har udtrykt stor tilfredshed med arrangementets gennemførelse.”

TEMA: Nye events