Mange støttekroner uddelt i første ansøgningsrunde

1, 6 mio kr til nye projekter

Landudvikling Slagelses bestyrelse har på sit netop afholdte bestyrelsesmøde besluttet at give hele 1,6 mio. kr. i EU-midler til fem ansøgninger om nytænkende udviklingsprojekter. Nu sendes ansøgningerne så videre til endelig godkendelse i det nationale LAG-sekretariat. Der er frist for nye LAG/EU-ansøgninger den 1. april. Her er der 500.000 kr. til fordeling.

Fem udviklingsprojekter blev belønnet
På grund af opstart af ny EU-programperiode, er der i 2022 kun to ansøgningsfrister for LAG/EU-midler hos Landudvikling Slagelse. Det var der flere ansøgere, der havde bidt mærke i, og bestyrelsen for Landudvikling Slagelse havde derfor en svær opgave i at udvælge hvilke projekter, der skulle støttes. Valget faldt på: en total fornyelse af FDF´s skovhytte i Korsør, CLAYTOPIA BIENNALE på Guldagergaard, opstart af produktion af cykler i Kelstrup, en multibane i Magleby og udvikling af M/S Bien med installation af el-motor. I alt 1,6 mio. kr. blev fordelt. Ansøgningerne sendes nu videre til endelig godkendelse i det nationale LAG-sekretariat.

Ansøgningsfrist den 1. april
Der er sidste frist for nye ansøgninger den 1. april, og her er der 500.000 kr. til uddeling – og evt. mere, hvis der kommer tilbageløbsmidler. Næste frist kommer først i 2023.

Pengene gives til udviklingsprojekter i landområderne inden for Slagelse Kommune, dvs. uden for Slagelse by. Projekterne skal enten gøre det mere attraktivt at bo i landområderne eller skabe vækst og erhvervsudvikling.

Man kan få op til 50 % af ens udgifter dækket, og budgettet skal være på min. 100.000 kr. Alle kan søge, f.eks. foreninger, organisationer og virksomheder. Man kan få tilskud til f.eks. et erhvervsprojekt, som f.eks. opstart af ny virksomhed eller udvikling af et nyt produkt eller til et almennyttigt projekt. Udgifter som f.eks. materialer, inventar, konsulenthjælp, projektansættelse, renovering, markedsføring kan man få tilskud til.

Kontakt koordinatoren
”Vi vejleder meget gerne i, hvad man kan søge om penge til, og kommer gerne med ideer til, hvordan projektet kan udvikles, så det lever op til kravene om, at det både skal have noget nyt i sig, og at det skal sætte gang i en ny udvikling på landet. Vi har også ideer til medfinansiering”, fortæller koordinator Anne Mette Christiansen og fortsætter, ”kast et blik på vores hjemmeside og ring så endelig og fortæl om ideen. Det er også en god ide tidligt at overveje, hvad det præcist er, man vil søge om tilskud til”.

KVIK-puljen har løbende frist
KVIK-puljen er fortsat åben for ansøgninger om penge til lidt mindre, almennyttige projekter. Her er der løbende frist. Der er ikke krav om medfinansiering, men det er en god ide, hvis der på en eller anden måde lægges penge, tid eller kræfter i projektet. Bestyrelsen har senest støttet: udekøkken og bålplads ved Forlev Friskole, grejbank i Hejninge, sauna ved Næsby Strand, bålhytte ved shelterplads på Agersø, projekt om biodiversitet i Flakkebjerg, etablering af Ovnlauget Fønix med en brændefyret keramikovn og etablering af stien ”Trolderuten” i Korsør.