Rum for fællesskaber og biodiversitet i Flakkebjerg

ANSØGER:
Flakkebjerg Landsbyråd

TILSKUD:
46.500 kr.

ORDNING:
KVIK-pulje

Forsamling af mange mennesker udendørs på græsplæne i Flakkebjerg

I forbindelse med etablering af madpakkehus og amfiteater i Flakkebjerg, vil det lokale Landsbyråd etablere grønne områder og indkøbe undervisningsmateriale om biodiversitet.

”Et af fokusområderne i projektet er at binde byen bedre sammen og åbne området mere op, så der bliver en større sammenhæng mellem skolen, daginstitutionen og resten af landsbyen. Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med såvel landsbyrådet som fællesbestyrelsen for skolen og daginstitutionen. Der har samtidig været dannet en ungegruppe, der har udfordret formålet med projektet.”

TEMA: Samarbejde på tværs i lokalsamfundet