Shelterplads Idasletten

ANSØGER:
Flakkebjerg Efterskole

TILSKUD:
350.000 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

Kort over Shelterplads Idasletten, hvor vi kan se bålhytten øverst og dernæst vandpost og shelters i midten af kortet

Flakkebjerg Efterskole vil lave en større shelterplads med tilhørende bålhus og muldtoiletter i forbindelse med madskov, køkkenhave og friluftsaktivitetcenteret ved skolen. Den skal fungere til uderumsundervisning og friluftsliv for skolens elever og være offentligt tilgængeligt for skoleklasser, turister, kursister og andre interesserede.

”Nogle af de væsentligste kriser som vi står overfor som folk, er klima, biodiversitet og trivsel, særligt blandt unge. Vores forhold til og omgang med naturen og fødevarer bidrager med væsentlige svar på alle disse kriser. Flakkebjerg Efterskole ønsker at være foregangsskole og inspirator for naturdannelse i praksis. Derfor vil vi skabe praksisbaserede læringsrum for både skolens elever og interessenter fra skoler, turisme og foreninger.”

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur-og fritidsoplevelser