SMAK – Smagen af Korsør

ANSØGER:
Korsør Lokalråd

SAMLET PROJEKTSUM:
35.000 kr.

ORDNING:
KVIK-pulje

Plakat med SMAK logo

Korsør Lokalråd er gået sammen med Korsør By-kontor, byens restauranter m.fl. om at lave en fælles markedsføring af byens spisesteder og lokale fødevarer i forbindelse med Maritime Kulturdage og fejring af Fæstningen. Det inkluderede bl.a. udvikling af nye måltidsoplevelser og inddragelse af borgere.

”Det lykkedes at få de 22 restauranter/spisesteder til at deltage i projektet, hvoraf flere har tilkende-givet ønsket om, at den nye SMAK platform videre-udvikles og f.eks. tematiseres i forbindelse med jul, igen med sigte på at øge bevidstheden og værdien af at bruge lokale fødevarer.”

TEMA: Samarbejde på tværs i lokalsamfundet