Sund Sørby – sundhed og bevægelse

ANSØGER:
Sørby og omegns lokalråd

TILSKUD:
50.000 kr.

ORDNING:
KVIK-pulje

4 mennesker der spiller spil udendørs på en græsplæne

Sørby og omegns lokalråd har fået støtte til at uddanne et korps af frivillige unge og voksne til at være instruktører i bl.a. udendørs leg, idræt, sundhed og events. Pengene blev også givet til at lave en event, hvor erfaringerne blev bredt ud til hele kommunen.

”Gerlev-aktiviteterne har givet inspiration til de frivillige i SUND SØRBY-projektet ”ambassadørerne”. Ungdomstrænerne anvender nu nye lege som en del af den specifikke idræt, og generelt er Sund Sørby-projektet sparket videre. I dag kan vi se, at området anvendes dagligt af unge mennesker, der ikke er en del af det traditionelle idrætsliv.”

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur-og fritidsoplevelser