Udendørs multifitness station i Dalmose

ANSØGER:
Dalmosehallen

TILSKUD:
50.000 kr.

ORDNING:
KVIK-pulje

To skolebørn leger på den nye multifitness station i Dalmose

Nutidens idrætsmønstre viser, at mere end halv-delen af idrætslig aktivitet, såvel organiseret som selvorganiseret, foregår ude. Det er bl.a. baggrunden for, at Dalmosehallen har ansøgt om penge til at lave en udendørs multifitness station. Her kan lokalområdets unge og ældre, foreninger, skoler m.fl. dyrke udeidræt/bevægelse hele året.

”Skolebørnene bruger hallens områder i frikvartererne og i fritiden. Dette projekt vil kunne give dem et rum til udvikling, samt mulighed for at føre dem ind i foreningerne, som er med til at øge aktiviteterne. Området bliver flittigt brugt af såvel unge som ældre idrætsudøvere på trods af skiftende årstider”.

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur-og fritidsoplevelser