Vinterbadning med sauna på Bisserup Havn

ANSØGER:
Bisserup Vinterbadere

TILSKUD:
99.761 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

Vinterbade trapper i havnen med koldt vand med is på

Foreningen Bisserup Vinterbadere blev stiftet den 24. januar 2018 og har i dag 112 medlemmer fra Bisserup og lokalområdet. I Efteråret 2018 tog medlemmerne badetrapperne i brug. Trapperne blev etableret med støtte fra KVIK-puljen. Siden kom sauna med støtte fra LAG/EU-midler.

”I Efteråret 2020 kunne vi tage vores nye mobilsau-na i brug. Saunaen, som har plads til 12 personer, blev etableret med støtte fra LAG-midlerne, Frilufts-rådet, V og Nordeafonden. Sæsonen går fra primo november til ultimo april. Der er lagt mange frivillige kræfter i projektet, dels af bestyrelsen og dels af arbejdsgrupper omkring bestyrelsen. Som noget nyt i vores lokalsamfund har kredsen af brugere udvidet sig fra at være lokale folk fra Bisserup til at være folk fra den sydlige del af Slagelse Kommune. Vi er meget glade for medlemskredsens engage-ment. Der er ligeledes et godt samarbejde med sejlklubben og fiskeriforeningen”.

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur-og fritidsoplevelser