Center for spejder- og naturaktiviteter i Bakkely Skov

ANSØGER:
KFUM Spejderne Sct. Michaels Gruppe

TILSKUD:
250.000 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

En forsamling af Vemmelev Spejdere med grønt tøj der er igang med at grave

Vemmelev Spejderne er en satellitenhed under KFUM-spejderne i Slagelse. Spejdergruppen holder til i området omkring Bakkely Skoven i Vemmelev, hvor spejderne for en 20-årig periode har lejet et areal af Naturstyrelsen. Spejderne opfører nu en spejderhytte.

”Spejderhytten vil med sin beliggenhed på Vemmelevs dørtærskel og i kraft af projektets omfang helt klart give merværdi for lokalområdet og appellere til frivillige kræfter. Spejderarbejdet er funderet i et stærkt ledelsesteam af lokale kræfter, som er godt bakket op af hovedgruppen i Slagelse. Desuden er forældregruppen aktiv og deltagende, hvilket er givende for relationerne på tværs i lokalsamfundet. Det vil medvirke til, at det bliver et kvalificeret supplement til områdets øvrige fritidsaktiviteter for børn og unge.”

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur-og fritidsoplevelser