Møde- og kursusfaciliteter til Storebælt Vinterbadere

ANSØGER:
Storebælt Vinterbadere

TILSKUD:
200.000 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

Forsamling af 4 kvinder der hygger ved bordet med kaffe og brød

Efter etablering af en sauna har Storebælt Vinter-badere fået stor medlemsfremgang. Nye omklædningsfaciliteter og rum til kurser og møder skal udvide medlemsantallet og udvikle foreningen.

”Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter og vi uddanner løbende trænere og instruktører. Flere af disse aktiviteter ønsker vi at samle i eget regi. Samtidig ønsker vi at tilbyde nye aktiviteter, så som førstehjælpskurser, redningsøvelser, hjertestart og videreuddannelse af trænere, instruktører og be-styrelse samt kurser for øvrige institutioner, skoler, foreninger m.m.”

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur-og fritidsoplevelser