Elektronisk markeringsanlæg til skydebane

ANSØGER:
VSG&I Skydeafdeling

TILSKUD:
30.000 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

Elektronisk markeringsværktøj med skydeskive

VSG&I Skydeafdeling i Vemmelev har længe ønsket sig et skydeanlæg til elektronisk markering, og efter ihærdig fundraising er det lykkedes at skaffe pengene. Det skal give en bedre træningsmulighed for børn og unge og deres familier. Anlægget kan indstilles, så det virker som om man skyder liggende på en 50 m bane.

”Vi har været udfordret af både Corona og at skaffe pengene. Jeg kontaktede alle virksomheder i Vemmelev og omegn. Det hjalp. Vi har skoleskydning for 5. klasser, og det her kan være med til at fastholde eleverne efter skoleskydning. Derudover er det til glæde for alle de andre skytter, vi har. Det kan skabe et fællesskab blandt skytterne.”

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur- og fritidsoplevelser