Omøs udendørs forsamlingshus

ANSØGER:
Foreningen Omø Kapsejlads

TILSKUD:
50.000 kr.

ORDNING:
KVIK-pulje

Indendørs billede af udendørs forsamlingshus - stort hvidt telt

Foreningen Omø Kapsejlads vil med 6 nyindkøbte telte skabe en fleksibel mulighed for, at lokale kan mødes på Omø. Teltene kan lånes og opstilles forskellige steder på øen, ved større eller mindre arrangementer.

”Løsningen er tænkt som et supplement til det eksisterende forsamlingshus på Omø. Vi vil flytte flere aktiviteter ud i det fri og ud i det offentlige rum, samt skabe bedre betingelser for alle på øen – men i særdeleshed øens børn og unge. Vi har i de senere år set en markant stigning i arrangementer, som foregår i og drejer sig om naturen. Med det nye forsamlingshus kan vi nu flytte rammerne derud, hvor aktiviteterne foregår. Om det foregår ved en skrøbelig biotop på en strandeng ved fyret, ved byens gadekær eller på stranden bag havnen, betyder ikke det store. ”

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur- og fritidsoplevelser