Hjælp til fundraising og nye samarbejdsrelationer

LAG Slagelse kommer nu med et nyt tilbud til lokale ildsjæle i landdistrikterne: hjælp til at skrive fondsansøgninger og til at finde samarbejdspartnere  

I LAG Slagelses sekretariat på Posthuset i Slagelse har man gennem flere år givet tilskud med både kommunale midler og EU-midler til store og små projekter, der skaber udvikling i landområder. Her har den direkte dialog med ansøgere og sparring omkring projektide og ansøgning spillet en stor rolle. LAG’en oplever ofte, at mange har en rigtig god idé men finder det vanskeligt at skrive selve fondsansøgningerne. Mange synes også, det er svært at finde nye samarbejdspartnere.

Hjælp til fondansøgninger

LAG’ en plejer også at give gode råd til, hvordan man kan søge om penge hos andre fonde. Det nye er, at denne service udvides, så der gives sparring på ansøgninger, der ikke er til LAG Slagelse, men til andre fonde. Der er tale om en en-til-en-hjælp til at skrive fondansøgninger. LAG’en kan ikke fungere som fundraiser og skrive fondsansøgningerne for foreningerne, men der kan tilbydes sparring på udkastet til den konkrete ansøgning.

Nye samarbejdspartnere i Danmark eller EU

LAG’en vil også intensivere indsatsen med at skabe nye samarbejdsrelationer. Det hænger godt sammen med hele fundamentet for LAG-ordningen – de såkaldte LEADER-principper, som blandet går ud på lokal forankring, samarbejde og levedygtighed. En ny samarbejdsrelation kan gøre, at man ser tingene på en ny måde og derved skaber noget nyt, men den kan også være med til at gøre projektet levedygtigt. Om det så er på lokalt, nationalt eller internationalt plan. Eller på tværs af fagområder.  LAG-ordningen hører jo under EU, og der er tilsvarende LAG’er andre steder i Danmark men også i alle EU-lande, så det er oplagt, at vi hjælper de lokale, som selv har et ønske om det, til at komme i forbindelse med andre, der måske arbejder med det samme.

LAG og merværdi

I EU-sammenhæng taler man i øjeblikket om ”merværdi”, som LAG-ordningen skaber. I ordet ”merværdi” ligger der f.eks., at når vi har støttet et projekt, så skaber det ringe i vandet, både fordi det giver noget godt for andre i lokalområdet, men også fordi det inspirerer andre til også at sætte noget nyt i gang. Men der ligger også noget andet i merværdi. Hos os i LAG Slagelse har vi i mange år lagt vægt på, at vi ikke kun er en pengekasse. Vi vil også bidrage med kompetenceudvikling og hjælp og ideer til udvikling, som hviler på nogle helt grundlæggende principper om at tænke på tværs, i samarbejde og ikke mindst med en bottom-up-tilgang. Så vi får udvikling ud af det, der rækker længere ud i fremtiden. De nye tiltag er en del af den indsats.

Sådan gør man

Det nye tilbud om sparring prøves i første omgang af i 2024. Behandling af ansøgninger til KVIK-puljen og ansøgninger til EU-midler, vil komme i første række, men man kan indsende sit udkast til en fondsansøgning og få op til en times møde om ansøgningen, så hurtigt det er muligt. Man kan også sende en mail, hvor man beskriver, hvem man søger som samarbejdspartner og evt. hvorhenne. Det skal gerne være inden for LAG Slagelses arbejdsfelt, som er udvikling af landområderne i bred forstand, og det er primært almennyttige projekter, der hjælpes på vej med fondssparring. Skriv en mail til info@lagslagelse.dk.

 

LAG Slagelse får selv meget ud af at arbejde sammen med andre danske LAG’er og har også nære forbindelser til LAG’er i Frankrig. Her hentes der både inspiration til projektudvikling, bestyrelsesarbejde og behandling af ansøgninger. Det kan f.eks. være inspiration til nye måder at sælge lokale fødevarer på. På billedet er det en café på landet øst for Toulouse, der på samme tid fungerer som købmand.