Arrangement: Indkaldelse til generalforsamlinger den 4. april 2024

LAG Slagelse inviterer til generalforsamlinger i Landudvikling Slagelse og LAG Slagelse.

Tid og sted:

Torsdag den 4. april 2023 kl. 16.30, Flakkebjerg Efterskole, Slagelsevej 13, 4200 Slagelse

Program (ca.-tider):

Kl. 16.30-17: Forstander Jan Coermann fortæller om livet på Flakkebjerg Efterskole og viser rundt. Du vil også kunne høre om det nye projekt ”Ida-sletten” med bl.a. nybyggede shelters støttet af LAG’en. Måske vil du også kunne få svar på spørgsmål som ”Hvordan er det at drive efterskole i et lokalt landområde? Hvordan er det at have by-elever på en skole i et landdistrikt? Hvad optager de unge i dag?…”
Kl. 17-17.15: Generalforsamling for Landudvikling Slagelse
Kl. 17.15-18: Generalforsamling for LAG Slagelse
Kl. 18.15-19.15: Let spisning, netværk og hygge

Borgmester Knud Vincents deltager i generalforsamlingerne.

Forslag og dagsorden:

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Niels Jørgensen eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden med materiale kan findes på www.lagslagelse.dk

Medlemskab:

Man kan blive medlem af foreningen LAG Slagelse, hvis man er over 15 år og er bosat i LAG-området eller repræsenterer en virksomhed i området. Medlemskab af LAG Slagelse er gratis og uforpligtende. Kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

Landudvikling Slagelse og LAG Slagelse

LAG Slagelse er den nye Lokal AktionsGruppe, der dækker det samme område, som Landudvikling Slagelse gjorde. LAG’en har nyt CVR-nummer og nye vedtægter i forhold til den gamle Landudvikling Slagelse. LAG Slagelse er formelt dannet ved en stiftende generalforsamling den 8. juni 2022 og opretholdes, indtil programperioden slutter efter udgangen af 2027, eller når alle aktiviteter er afsluttet.

LAG Slagelse er en forening, der hører under Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og som har som mål at udvikle landområderne inden for Slagelse Kommune. Bestyrelsen tildeler EU-midler og kommunale midler til udviklingsprojekter i landområderne. Næste frist for at ansøge om EU-midler vil være i slutningen af 2024. Landudvikling Slagelse afvikles gradvist fra 2023. Det vil sige, at foreningen har ansvar for afslutning af projekter, der er i gang, og som skal afsluttes.

Tilmelding:

Af hensyn til forplejning skal man melde sig til her senest mandag den 1. april.


Dagsorden – LUS generalforsamling 4 april 2024

Dagsorden – LAG Slagelse generalforsamling den 4 april 2024

Vedtægtsskabelon ny bekendtgørelse

2023_Årsrapport.pdf

Likviditetsbudget 2025 LAG Slagelse

2023_Årsrapport.pdf

Likviditetsbudget 2024 LUS

Likviditetsbudget 2025 LUS