LAG’en tømmer puljen og uddeler 1 mio. kr.

LAG Slagelses bestyrelse tømte stort set hele årets EU-pulje på et bestyrelsesmøde. Ved årets første ansøgningsrunde, var der så meget bud efter EU-midlerne, at bestyrelsen helt ekstraordinært valgte at sende flere ansøgninger videre til den endelige godkendelse i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Samlet valgte bestyrelsen at uddele 1.080.000 kr. af de knap 1,1 mio. kr., der var til rådighed for 2024.

Fire projekter deler millionen

Fire projekter, hvoraf to er erhvervsprojekter og to er almennyttige, er blevet indstillet til støtte:

  • Ny købmand i Svenstrup/Frølunde. Inventar i butik.
  • Art Trail Vestsjælland. Oplevelsesrute med kunstneriske malerier på gamle fabriksbygninger.
  • Mobilhomes på Boeslunde Camping. Etablering af mobilhomes på campingpladsen.
  • Sejlerstue i Bisserup. Bygning af ny sejlerstue som led i opgradering af havn.

Formand for Niels Jørgensen fortæller: ”Det er jo helt ekstraordinært, at vi på et så tidligt tidspunkt på året fordeler EU-midlerne, men der var enighed om, at der er tale om seriøse projekter, der på hver sin måde har en stor effekt på enten turisme eller bosætning i landområder og er til glæde for mange. Ganske vist er der så først frist for at søge om EU-midler i slutningen af året igen, men man kan jo sagtens forberede sig nu og udvikle sin projektidé. Og så kan man stadig søge om penge til almennyttige projekter i KVIK-puljen.”

 

Mobilhomes i Boeslunde Camping

Karina og Kristian Langstrup, ejere af Boeslunde Camping, fortæller: ”Vi ønsker med mobile homes at kunne tilbyde vores gæster forskellige typer af overnatningsmuligheder og at bidrage til flere overnatningsmuligheder i området. Vi håber også, at dette kan være med til at trække flere udenlandske turister til vores dejlige område.”

 

 Ny sejlerstue i Bisserup til glæde for mange

Tilskuddet til en ny sejlerstue i Bisserup skal komme flere til gavn. Formand for Bisserup Sejlklub, Jens Christian Eskjær Jensen er da også begejstret for de nye planer, der nu kan sættes i værk: ”Med tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, Brand af 1848 Fonden og LAG Slagelse i hus, er vi endelig kommet i gang med at bygge den ny sejlerstue. Den skal efter planen stå klar, inden bådene søsættes sidst i april. Junkersejlerne, der først indstiller sejladserne, når havisen er for tyk, glæder sig rigtig meget til at kunne krybe i ly, når resultatet af dagens kapsejladser skal evalueres. Vinterbaderne får et sted at klæde om og måske en kop kaffe, inden de skal videre med dagens gøremål. Til sommer får juniorsejlerne et rum, hvor de kan briefes, inden de skal på vandet i sejljollerne, og igen når de senere skal evaluere aftenens oplevelser. Alle havnens gæster kan benytte køkkenfaciliteterne og nyde den vidunderlige udsigt fra stuen, hvis vejret ikke lige indbyder til at indtage middagen udendørs. Ingen tvivl om at det nok skal blive en rigtig stor succes, og trække flere ned til Bisserups “hjerte” – havnen.”

 

Loyal kundemasse og støtte gør butikshus rentabelt

Peter Sonne, der er formand for foreningen/projektgruppen, der står bag Svenstrup Butikshus, har lagt mange kræfter i både ansøgning og etablering af det nye butikshus: ”Projektgruppens primære opgave er at sikre, at vores købmand har absolut bedste vilkår til at drive dagligvarebutik. Det vil sige, at vi finansierer køl og frys, men også andet inventar, som er absolut nødvendigt for at kunne drive en topmoderne butik. Projektgruppens hjælp er altafgørende for rentabiliteten for købmanden, og her er LAG-støtten af utrolig høj betydning – og med til at sikre, at der investeres i kvalitet frem for kvantitet.” Peter Sonne fortsætter om butikshusets succes: ”Vi kan se efter åbningen for et par uger siden, at de tiltag og indkøb, der er gjort, har haft stor betydning. Borgerne har taget så godt imod butikken, og vi kan allerede se nu, hvor det er blevet dagligdag, at der handles fast i butikken – og af en stor, loyal kundemasse.”

 Art Trail Vestsjælland

Et gigantmaleri på Danish Agros kornsilo i Kirke Stillinge skal være det første af flere gigantmalerier på større bygninger, der tilsammen skal danne en ny kunstrute i det vestsjællandske landskab. Turismeudviklingsselskabet Destination Sjælland står bag det store projekt, der skal skabe oplevelseskunst af international karakter og bl.a. tiltrække danske og internationale gæster, så oplevelsesøkonomien i Vestsjælland styrkes.

”I løbet af 2024 vil de første monumentale fodspor på en ny kunstrute se dagens lys, når lokale fortællinger, personligheder og begivenheder er grundlaget for kæmpe kunstværker med ikoniske siloer og bygninger i Destination Sjælland som lærreder, fortæller Morten Jensen og fortsætter: Potentialet er enormt og vil tiltrække gæster fra nær og fjern. Derfor glæder vi os over støtten fra LAG Slagelse, der sikrer første værk i Slagelse Kommune på den helt nye kunstrute.”