Leakhunter

ANSØGER:
Leakhunter ApS

TILSKUD:
387.980 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

Mand fra LeakHunter ApS der er igang med at bruge sit trykprøvningsudstyr

Virksomheden LeakHunter ApS ved Boeslunde har udviklet et nyt trykprøvningsudstyr til byggebranchen, der skal gøre det enklere at lave BlowerDo-or-tests – tæthedsprøver, som skal sikre færrest mulige utætheder i en bygning, så der ikke bruges unødig mængde energi til opvarmning.

”Det ses desværre ret ofte, at bygninger dumper den endelige tæthedsprøve, da der er for mange utætheder i bygningernes klimaskærm. Dette skyldes ofte fejl ved opsætningen af dampspærre, hvilket er fejl, som nemt kunne have været undgået, hvis blot disse utætheder var blevet lokaliseret og lukket forinden den endelige tæthedsprøve, der først må udføres når huset står helt færdigt. Ved at bruge den nye LeakHunter løbende i byggefasen, kan håndværkerne nu selv finde disse utætheder i rette tid. Så undgås dyre forbedringer og forsinkelser, og kunden får tilmed en mere energikorrekt konstrueret bygning.”

TEMA: Udvikling af virksomheder