MoveMekka

ANSØGER:
Gerlev Legepark og Kulturcyklen

TILSKUD:
10.000 kr.

ORDNING:
KVIK-pulje

En gruppe af mennesker der træner udenfor

Gerlev Legepark og Kulturcyklen har i 2018 afviklet den første bevægelses-og musikfestival for unge på Gerlev Legepark: MoveMekka.

”Vi fik fem forskellige lokale bands til at understøtte de forskellige bevægelsessessions med levende musik. Samspillet mellem live-musik og bevægelse fungerede rigtig godt. Der blev afholdt akroyoga, crossfit og en streetsoccer turnering. De åbne arealer ved Gerlev Legepark har potentiale for at blive et sted, hvor de unge ser nye muligheder for at indgå i nye fællesskaber med bevægelse som omdrej-ningspunkt.”

TEMA: Nye events