Søg KVIK-puljen

Landudvikling Slagelse er i en overgangsperiode og på vej til en ny EU-programperiode fra 2023, hvor foreningen fortsætter som ”LAG Slagelse”. I 2023 bliver der igen åbent for at søge LAG/EU-midler, men man kan stadig godt søge foreningens KVIK-pulje.

Man kan søge KVIK-puljen, hvis man har en god ide til et nyt, almennyttigt projekt, der gør det mere attraktivt at bo i landområderne i Slagelse Kommune. Med ”landområderne” menes uden for Slagelse by. Det skal være et udviklingsprojekt, der sætter en ny udvikling i gang og er med til at gøre, at flere bliver boende, flytter hertil eller kommer på besøg. Det er f.eks. foreninger, der kan søge.

Man kan søge om tilskud på op til 50.000 kr., og medfinansiering er ikke et krav, men der bliver dog lagt vægt på, at der ”lægges noget i projektet” i form af enten tid eller penge. Projektet skal gerne være levedygtigt – også på længere sigt.

Der er løbende ansøgningsfrist, og man skal benytte et ansøgningsskema, som man finder under fanen “KVIK-pulje“. Her kan man også læse mere om KVIK-puljen. Kontakt gerne koordinator Anne Mette Christiansen, inden ansøgningen sendes afsted.