Stiftende generalforsamling – LAG Slagelse

Onsdag den 8. juni var der i Tårnborg Forsamlingshus stiftende generalforsamling for en ny LAG i Slagelse-området.

Ny bestyrelse for LAG’en
Der var rift om pladserne i den nye bestyrelse for den nye LAG, da der blev holdt stiftende generalforsamling onsdag aften i Tårnborg. Da de lokale aktiongrupper (LAG’erne) under Bolig og Plan-styrelsen følger en 7-årig EU-programperiode, opstartes der i denne tid i hele landet nye LAG’er, som vil kunne uddele EU-udviklingsmidler til landområderne fra 2023-2027. Området, der dækker geografien Slagelse Kommune er i maj blevet godkendt til at kunne opstarte en ny LAG for næste programperiode. Generalforsamlingen var startskuddet, og den engagerede deltagelse på mødet viste, at der fortsat er stor interesse for at sætte præg på udviklingen af landområderne i kommunen. Der blev valgt en bestyrelse med 13 lokale medlemmer. Formand blev Niels Jørgensen (Direktør for Boesgaard Data) og næstformand Anette Petersen (Skoleleder på Kirkeskovskolen).

Fra Landudvikling Slagelse til LAG Slagelse
Med oprettelse af den nye LAG er det et krav, at der opstartes en helt ny forening, som er adskilt fra den ”gamle” forening. Det kræves bl.a., at bestyrelsen vælges på ny, der skal nyt CVR-nummer til, og så skal der laves en ny udviklingsstrategi. Formand Niels Jørgensen fortæller: ”Det giver god mening at markere en ny start med et nyt navn, og egentlig har vi jo været LAG Slagelse hele tiden. Men nu bliver det så mere tydeligt, at vi er en lokal aktionsgruppe. Det har god værdi, når vi uden for kommunen fortæller om vores indsats i landområderne. Her efter sommeren skal vi så lave en ny udviklingsstrategi, som skal gælde indtil 2027. Strategien giver en retning for, hvad vi vil sætte i gang og hvad vi vil støtte af projekter i den næste periode”.

Landudvikling Slagelse fortsætter på nedsat kraft
Landudvikling Slagelse fortsætter med at afvikle de mange støttede projekter, og vil fortsat fungere med den bestyrelse, der er valgt der. Når der ikke er flere igangværende projekter, lukkes den ned. Man kan i 2022 stadig søge KVIK-puljen om op til 50.000 kr. i støtte til et udviklingsprojekt i landområderne i Landudvikling Slagelse. Det bliver først muligt at søge om EU-midler i 2023, og det bliver i den nye LAG – LAG Slagelse. Begge LAG’er hører til på det gamle posthus, på Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse. Man kan læse om støttemuligheder i Landudvikling Slagelse på www.landudviklingslagelse.dk og kontakte koordinator Anne Mette Christiansen.

Bestyrelsen i LAG Slagelse

Formand Niels Jørgensen

Næstformand Anette Petersen

Stine Søgaard

Unnie Linette Brown Oldenburg

Thomas Vesth

Troels Stilling Stensballe

Steen Olsen

Mie Danielsen

Helle Olsen

Bolette Trier

Søren Nielsen

Kai Jespersen

Louise Hauge Gliese

  1. suppleant: Jeppe Pers
  2. suppleant: Brian Jørgensen

Billedet nedenfor: Et udsnit af den nye bestyrelse for LAG Slagelse (Louise Hauge Gliese og Anette Petersen mangler på billedet)

Billede af de 13 medlemmer af den nye LAG bestyrelse. Billedet er taget udenfor i den smukke natur