Arrangement: Stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling for oprettelse af ny LAG for 2023-2027

Vil du være med til at udvikle landområderne inden for Slagelse Kommune de næste fem år? Så kom og vær med til stiftende generalforsamling den 8. juni, når en ny LAG startes op.

Vi er netop blevet godkendt af Plan- og Boligstyrelsen til at kunne starte en LAG op for perioden 2023-2027. I de to første programperioder har Landudvikling Slagelse sat retningen. Vi skal nu oprette en ny LAG, der fortsat dækker området Slagelse Kommune. Med EU-midler vil vi kunne støtte nye, gode initiativer, der skaber vækst eller gør det mere attraktivt at bo i landområderne i vores område.

Lokale AktionsGrupper (LAG) bygger på lokale projekter og lokalt kendskab, når støttekronerne skal fordeles og strategien for udvikling skal fastsættes. Vil du være med i bestyrelsen og være med til at sætte retningen de næste fem år? Repræsenterer du lokale borgere, foreninger eller erhverv/virksomheder? Så kan du stille op til bestyrelsen ved den stiftende generalforsamling 8. juni 2022. Du kan også blive medlem af foreningen uden at stille op. For at blive medlem, skal du være over 15 år og have fast bopæl i kommunen. Medlemskab er gratis.

Tid og sted:
Onsdag den 8. juni 2022 kl. 19. Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør.

Tilmelding:
Senest mandag den 6. juni kl. 10 af hensyn til forplejning.

Tilmeld dig på  info@landudviklingslagelse.dk

Mere information:
Du kan se udkast til vedtægter og dagsorden nedenfor: