Tæt på sidste ansøgningsfrist

Der er sidste frist for nye ansøgninger om LAG/EU-midler den 1. april, og her er der 500.000 kr. til uddeling – og evt. mere, hvis der kommer tilbageløbsmidler. Næste frist kommer først i 2023, fordi en EU-programperiode lukker ned og en ny lukker op fra 2023.

Pengene gives til udviklingsprojekter i landområderne inden for Slagelse Kommune, dvs. uden for Slagelse by (Agersø og Omø hører under Småøernes LAG). Projekterne skal enten gøre det mere attraktivt at bo i landområderne eller skabe vækst og erhvervsudvikling.

Man kan få op til 50 % af ens udgifter dækket, og budgettet skal være på min. 100.000 kr. Alle kan søge, f.eks. foreninger, organisationer og virksomheder. Man kan få tilskud til f.eks. et erhvervsprojekt, som f.eks. opstart af ny virksomhed eller udvikling af et nyt produkt eller til et almennyttigt projekt. Udgifter som f.eks. materialer, inventar, konsulenthjælp, projektansættelse, renovering eller markedsføring kan man få tilskud til.

Kontakt gerne koordinator, Anne Mette Christiansen på 23367375 eller info@landudviklingslagelse.dk med din ide, men ellers så sørg bare for at trykke på send-knappen i det elektroniske ansøgningssystem PROMIS senest den 1. april. Skulle der mangle oplysninger eller et dokument, følger vi bare op på det.

Læs mere om at søge på denne side.