Indkaldelse til generalforsamling

Landudvikling Slagelse indkalder til generalforsamling torsdag den 21. april kl. 18.00 på Restaurant Bælt´stedet, Storebælt Camping- og Feriecenter, Storebæltsvej 85, 4220 Korsør.

Fra kl. 16.30-17.30 vil der være rundvisning på Fazade ApS, Ørnumvej 10, 4220 Korsør.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hvis man er medlem (eller ønsker at blive det) og ønsker at deltage, skal man af hensyn til forplejning melde sig til ved at skrive til info@landudviklingslagelse.dk senest mandag den 18. april.