Arrangement: Informationsmøde om ny LAG

4. maj i Slots Bjergby

Informationsmøde om oprettelse af ny LAG
Den nuværende EU-programperiode for LAG’erne er ved at slutte, og en ny programperiode for 2023-2027 skal starte op. Kom og hør om LAG-ordningen og om opstart af nye LAG-grupper. Du kan være med til at sætte præg på udviklingen…

Program:

  • Hvad er LAG, og hvordan arbejder Landudvikling Slagelse?
  • Processen for oprettelse af ny LAG
  • Præsentation af et LAG-støttet projekt

Tid og sted:
Slots Bjergby Festhus, Slots Bjergbyvej 42, 4200 Slagelse, onsdag den 4. maj 2022 kl. 17-19.

Hvem er inviteret:
Alle er velkomne: borgere, erhverv, foreninger og andre lokale aktører – private som offentlige.

Tilmelding:
Deltagelse er gratis.
Tilmeld dig på info@landudviklingslagelse.dk.

Tilmeldingsfrist: den 2. maj af hensyn til forplejning.

Mere information:

  • Lokalstyret udvikling (LEADER) er en del af EU’s programmer. LEADER-metoden bygger på den grundidé at lokale kræfter – og dermed lokal indsigt og kendskab til lokalområdet – skal danne grundlag for udarbejdelsen lokalt tilpassede udviklingsstrategier og uddeling af projektmidler til lokale aktører.

  • Der skal dannes en lokal aktionsgruppe, som er en forening, der består af et partnerskab af repræsentanter for offentlige og private lokale socioøkonomiske interesser og organisationer. Aktionsgruppens bestyrelse kan indstille lokale projekter, der lever op til udviklingsstrategiens målsætninger, til tilskud i Bolig- og Planstyrelsen.  Projekterne kan fx bidrage til at fastholde og etablere nye arbejdspladser og forbedre levevilkårene i landdistrikterne.

  • De lokale aktionsgrupper (LAG) er i Danmark en del af EU’s program for landbrugsområdet, som i perioden 2023-2027 hedder den strategiske CAP-plan. Der er nu 26 LAG’er i Danmark