Tang til fiskeopdræt – nye foderpiller

ANSØGER:
Bisserup Fisk

TILSKUD:
240.000 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

Nærbillede af orange og brunt tag

Bisserup Fisk, der driver et økologisk havbrug med ørreder, vil producere nye foderpiller til fiskene. Pillerne skal laves af tang.

”Vi vil fremstille og anvende foderpiller til fisk baseret på økologisk blæretang for at praktisere direkte cirkulær næringsstofomsætning ved opdræt af fisk og derved gøre produktionen mere bæredygtig. 10 – 20 % af normalt foder kan erstattes af tangpiller som tilskudsfoder, der kan styrke fiskens immunforsvar, den almene sundhed og give fisken mere havsmag – umami. Tangen høstes fra liner ved havbrug, bringes i land,tørres , formales og presses til stabile foderpiller på indkøbt og tilpassede maskiner.”

TEMA: Udvikling af virksomheder