Trolderuten

ANSØGER:
Fritidsafdelingen i Slagelse Kommune

TILSKUD:
30.000 kr.

ORDNING:
KVIK-pulje

Kommunal informationsplakat med sjove illustrationer af trolde

Sammen med lokale børnehaver skal der etableres en trolderute – et nyt rum med en rute i Korsør lystskov, hvor eventyr og storytelling kombineres med motion for både store og små.

”Ruten påtænkes at bestå af stationer, hvor der ved hver station er mulighed for at høre en kort fortælling af 2-3 minutters varighed. Fortællingen kan suppleres med en opgave – den kan f.eks. bestå i at løbe siksak mellem nogle træer eller danse rundt om dyssen i ”skibet”. Rundt om på ruten kan der være placeret skulpturer, skåret af gamle træer, der afbilleder nogle af de historier der fortælles”.

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur-og fritidsoplevelser