Udvikling af Lagunestien

ANSØGER:
Skælskør Bykontor

TILSKUD:
490.000 kr.

ORDNING:
LAG/EU midler

To kvinder hygger med maling af keramiksten der skal samles til pæle langs Lagunestien

Fra en særlig pulje til projekter inden for grøn omstilling er der givet penge til nye formidlingsinitiativer og udvikling af oplevelser langs Lagunestien. Stien går fra Korsør til Næstved.

”Lagunestien er allerede kommet langt i arbejdet med at involvere lokale borgere og frivillige grupper. Det er f.eks. Mænds Mødested i Boeslunde, der er med til at udforme de 35 pæle, som skal bære de keramiksten, der blev skabt af gæsterne til Skælskørs Keramikfestival sommeren 2022. Pælene skal stå langs ruten. I landsbyen Ørslev blev både menighedsråd, kirke, lokalhistoriker, forsamlingshus og enkeltpersoner involveret i et gåarrangement i juli. Alle lodsejere langs stien, borgergrupper og lokalråd er kontaktet for at inspirere til samarbejde og eventuelle nye overnatningssteder. Konkrete projekter er nu på tegnebrættet,” fortæller projektleder Henrik Falch.

TEMA: Nye faciliteter til natur-, kultur-og fritidsoplevelser