LAG’en åbner for EU-ansøgninger

Nu kan LAG’en endelig dele EU-midler ud igen. Den 8. maj åbnes ansøgningssystemet, så man kan søge om midler til et projekt, der udvikler landområderne inden for Slagelse Kommune. I 2023 er der frist for ansøgninger den 30. maj og den 31. august.

Ansøgningsfrist den 30. maj og den 31. august

Efter en pause på knap et år med overgang til ny EU-programperiode og skift fra Landudvikling Slagelse til LAG Slagelse, kan foreningen nu igen invitere til at ansøge om EU-midler. Den nye LAG Slagelse hører under Plan- og Landdistriktsstyrelsen og har afventet, at man fra nationalt hold skulle have det nye, elektroniske ansøgningssystem klar. Og nu er meldingen, at både ansøgningssystem og ansøgningsvejledning kan offentliggøres den 8. maj.

Formand for LAG Slagelse, Niels Jørgensen fortæller: ”Vi har knap 1,1 mio kr. i EU-midler til uddeling i 2023, og da de i det nationale LAG-sekretariat skal have alle ansøgninger ind senest den 1. oktober, og vi også lige skal nå at behandle dem i vores eget sekretariat og i bestyrelsen forinden, vil vi gerne i gang med det samme. Derfor har vi allerede frist for ansøgninger den 30. maj og igen den 31. august.”

Udvælgelse af projekter
Hvis man har en ide til et projekt, der udvikler landområderne ved at skabe vækst eller gøre det mere attraktivt at bo der, kan man søge om medfinansiering til sit projekt. Det er projekter uden for Slagelse by, der kan komme i spil, dvs. også i Skælskør og Korsør.

Bestyrelsen for LAG Slagelse beslutter, hvilke projekter, der skal støttes, og det sker ud fra nogle kriterier, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen har fastsat. Projektet skal f.eks. være lokalt forankret og være levedygtigt på sigt. Derudover lægger bestyrelsen også vægt på, om projektet bakker op omkring de mål, som LAG Slagelse har sat i den nye strategi, som blev lavet i efteråret.

”Vi har f.eks. et mål om at skabe nye grønne løsninger og udvikling af foreningerne. Og så har vi et særligt fokus på iværksætteri. Så et iværksætterprojekt vil score ekstra højt, når bestyrelsen afgør, hvilke projekter, der skal støttes. Men helt overordnet handler det stadig om at udvikle vores landområder. Om at skabe arbejdspladser og gøre det mere attraktivt at bo på landet, fortæller Niels Jørgensen.”

De fem nye indsatsområder, der vil få særlig opmærksomhed, når der skal støttes projekter er:

  • Iværksætteri og udvikling af virksomheder
  • Fremme af erhvervssamarbejde
  • Udvikling af nye oplevelser
  • Det gode liv på landet
  • Nye grønne løsninger

Læs mere om at søge om LAG/EU-tilskud på Søg om LAG/EU tilskud | LAG Slagelse