To generalforsamlinger i Vestermose

Der var double up på generalforsamlinger onsdag den 29. marts 2023, da både Landudvikling Slagelse og LAG Slagelse skulle holde generalforsamling.

LAG’en hører under EU’s landdistriktsprogram og følger EU-programperioderne. Det betyder, at Landudvikling Slagelse langsomt lukkes ned, og at den ny LAG Slagelse overtager LAG-arbejdet fra 2023-2027. Derfor blev der holdt generalforsamlinger for begge foreninger onsdag eftermiddag. Efter møderne fortalte Viceskoleleder Kathrine Skyum Larsen om skolen og fremviste de shelters, som skolen byggede i 2022 med KVIK-puljestøtte. Kathrine fortalte om friskolens fokus på naturfag, bevægelse og udeliv, og hvordan den på få år er vokset, så der nu er hele 190 elever.

Bestyrelsen repræsenterer flere fagområder

Den nye LAG Slagelse blev stiftet i juni sidste år og har siden lavet strategi for den kommende programperiode. Nu er strategien godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og LAG Slagelse er dermed formelt godkendt og kan snart sætte i gang fordeling af EU-penge til udviklingsprojekter i Slagelse Kommune.

På denne første ordinære generalforsamling var der ikke udskiftning i bestyrelsen i LAG Slagelse. De 13 bestyrelsesmedlemmerne bor alle i Slagelse Kommune og repræsenterer forskellige fagområder:

Niels Jørgensen, Formand (Repræsentant for erhverv)

Anette Petersen, Næstformand (Repræsentant for borgere)

Søren Nielsen (Repræsentant for foreninger)

Troels Stilling Stensballe (Repræsentant for foreninger)

Unnie Linette Brown Oldenburg (Udpeget af Slagelse Kommune)

Stine Søgaard (Udpeget af Slagelse Kommune)

Thomas Vesth (Udpeget af Region Sjælland)

Helle Olsen (Repræsentant for borgere)

Mie Danielsen (Repræsentant for erhverv)

Bolette Trier (Repræsentant for borgere)

Louise Hauge Gliese (Repræsentant for borgere)

Kai Jespersen (Repræsentant for erhverv)

Steen Olsen (Repræsentant for foreninger)

Desuden blev Jeppe Pers og Jens Christian Eskjær Jensen valgt som suppleanter i LAG Slagelse.

I Landudvikling Slagelse sidder de samme bestyrelsesmedlemmer.

Niels Jørgensen har været formand for Landudvikling Slagelse siden 2018, og siden 2022 også for LAG Slagelse. Han bor i Halkevad, hvorfra han også driver virksomheden Boesgaard Data.

Der var double up på generalforsamlinger onsdag den 29. marts 2023, da både Landudvikling Slagelse og LAG Slagelse skulle holde generalforsamling